Für die vollständige Anzeige dieser Seite wird Adobe Flash benötigt. Hier erhalten Sie die neueste Version.

Wyróżnienia i nagrody

Grupa Tintschl została wyróżniona w roku 2010 jako najlepszy dostawca usług dla AREVA (Top AREVA Lieferant 2010). Wyróżnienie to podkreśla zasługi w sukcesach firmy AREVA oceniane według 25 kryteriów. Nejważniejsze z nich to jakość, konkurencyjność i innowacyjność przyczyniające się do trwałego rozwoju firmy.

Tintschl w Polsce

Poradnik dla rozpoczynających pracę w Niemczech


Wybór kasy chorych

Każdy sam może zadecydować o wyborze kasy chorych.
Od razu należy poprosić o formularz E106 uprawniający do korzystania z opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce.
Na podstawie porozumienia niemieckiej i polskiej kasy chorych można potem korzystać bezpłatnie z opieki zdrowotnej w obu krajach.
Kasa chorych troszczy się o przyznanie numeru ubezpieczenia (Versicherungsnummer).

Zawiadomienie o tym fakcie otrzymujecie Państwo pocztą na wskazany we wniosku adres polski lub niemiecki. Taki dokument warto zachować w swoich dokumentach.

Klasa podatkowa

Na początku należy złożyć w niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt) w zależności od zameldowania, a jeśli jeszcze Państwo nie mają zameldowania w Niemczech to w urzędzie skarbowym, któremu podlega pracodawca, wniosek o wydanie zaświadczenia dla celów pobrania podatku od wynagrodzeń za rok ....... (Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug .....)
http://www.steuerportal-mv.de/cms2/Steuerportal_prod/Steuerportal/content_downloads/ELStAM_2011/Antrag_auf_Ausstellung_einer_Bescheinigung_fuer_den_Lohnsteuerabzug_2012.pdf
Automatycznie jest Państwu przyznawana wtedy klasa I podatkowa. Jeśli istnieją przesłanki o ubieganie się o zmianę klasy podatkowej na trzecią (współmałżonek, którego dochody są niskie lub ich nie ma) należy wypełnić wniosek o uznanie pracownika za podatnika podlegajacego nieograniczonemu obowiazkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego zgodnie z § 1 ust. 3, § 1 a Ustawy o podatku dochodowym i  przedłożyć go w celu potwierdzenia części D w polskim urzędzie podatkowym, a następnie wniosek ten przesłać do odpowiedniego niemieckiego „Finanzamtu”.
http://www.asp.sachsen-anhalt.de/download/mf/ofd/alle/LSt/neutral_LSt_3B_pol.pdf
Polskie urzędy nie chcą podpisywać wersji niemieckiej wniosku. Dla bezpieczeństwa należy do niemieckiego urzędu wysłać wniosek polski podpisany przez polski US i dołączyć do niego tylko wypełniony wniosek niemiecki.
Jeśli jest się zameldowanym w Niemczech to Finanzamt przyznaje numer podatkowy (Identsteuernummer). Informację o jego nadaniu, należy zachować w swoich dokumentach.

Zameldowanie w Niemczech

Podejmując pracę w Niemczech należy się zameldować. Najczęściej okresem, po upływie którego następuje obowiązek meldunkowy to 7 do 14 dni w zależności od landu. Urzędem przeprowadzającym procedurę meldunkową jest urząd meldunkowy (Einwohnermeldeamt), będący częścią urzędu miasta (Stadtamt) lub gminy (Gemeindeamt). Najczęściej i najskuteczniej jest się tam udać osobiście, wypełnić przedstawione formularze i załatwić to w ciągu jednego dnia. W dużych miastach należy wcześniej zgłosić swoją chęć zameldowania się w danym dniu. Wtedy otrzymuje się numer i godzinę spotkania. Dokument o zameldowaniu wystawiony przez urząd warto zachować w swoich dokumentach. Nie wolno zapomnieć o wpisaniu nazwiska na skrzynce pocztowej! Jesli nazwiska tam nie będzie, to mimo poprawnie napisanego adresu poczta zostanie odesłana do adresata. Mając zameldowanie w Niemczech każdy musi odprowadzać opłatę za abonament radiowo-telewizyjny, to jest ok. 17,00 Eur miesięcznie.

Założenie konta bankowego

Każdy niemiecki pracodawca wymaga założenia konta bankowego. Dla jego wygody najlepiej, żeby był to bank niemiecki. W celu otwarcia konta należy udać się osobiście do banku z dowodem tożsamości. Zwróćcie Państwo uwagę na to, czy karta płatnicza i do poboru gotówki z bankomatu ma zasięg ogólnoniemiecki, czy tylko lokalny. Mamy niemiłe doświadczenia ze Sparkassą w Bawarii, która wydaje karty bankomatowe, których można używać jedynie w Bawarii, w innych landach nawet w filiach tego banku nie można pobrać nimi gotówki.

Rodzinne/Kindergeld

Odprowadzając podatki w Niemczech przysługuje Państwu możliwość pobierania zasiłku rodzinnego (Kindergeld), nawet jesli dziecko przebywa w Polsce.
W tym celu należy złożyć wniosek do odpowiedniej Familienkasse (w zalezności od miejsca pracy i zamieszkania) wraz z odpowiednimi załącznikami.

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/FamilieundKinder/KindergeldKinderzuschlag/

Miesięczne stawki Kindergeld (od 2016):
1. dziecko – 190 Eur
2. dziecko – 190 Eur
3. dziecko – 199 Eur
4. na każde kolejne – 221 Eur


Powodzenia!