Für die vollständige Anzeige dieser Seite wird Adobe Flash benötigt. Hier erhalten Sie die neueste Version.

Wyróżnienia i nagrody

Grupa Tintschl została wyróżniona w roku 2010 jako najlepszy dostawca usług dla AREVA (Top AREVA Lieferant 2010). Wyróżnienie to podkreśla zasługi w sukcesach firmy AREVA oceniane według 25 kryteriów. Nejważniejsze z nich to jakość, konkurencyjność i innowacyjność przyczyniające się do trwałego rozwoju firmy.

Podatki

Rozpoczynając pracę w Niemczech należy złożyć w niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt) w zależności od zameldowania, a jeśli jeszcze Państwo nie mają zameldowania w Niemczech to w urzedzie skarbowym, któremu podlega pracodawca, wniosek o wydanie zaświadczenia dla celów pobrania podatku od wynagrodzeń za dany rok (Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug .....)

http://www.steuerportal-mv.de/cms2/Steuerportal_prod/Steuerportal/content_downloads/ELStAM_2011/Antrag_auf_Ausstellung_einer_Bescheinigung_fuer_den_Lohnsteuerabzug_2012.pdf

Automatycznie jest Państwu przyznawana wtedy I klasa  podatkowa. Jeśli istnieją przesłanki o ubieganie się o zmianę klasy podatkowej na trzecią (współmałżonek, którego dochody są niskie lub ich nie ma) należy wypełnić wniosek o uznanie pracownika za podatnika podlegajacego nieograniczonemu obowiazkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego zgodnie z § 1 ust. 3, § 1 a Ustawy o podatku dochodowym i  przedłożyć go w celu potwierdzenia części D w polskim urzędzie podatkowym, a następnie wniosek przesłać do niemieckiego „Finanzamtu”.

http://www.asp.sachsen-anhalt.de/download/mf/ofd/alle/LSt/neutral_LSt_3B_pol.pdf

Polskie urzędy nie chcą podpisywać wersji niemieckiej wniosku. Dla bezpieczeństwa należy do niemieckiego urzędu wysłać wniosek polski podpisany przez polski US i dołączyć do niego tylko wypełniony wniosek niemiecki.

Jeśli jest się zameldowanym w Niemczech to Finanzamt przyznaje numer podatkowy (Identsteuernummer). Informację o jego nadaniu, należy zachować w swoich dokumentach.