Für die vollständige Anzeige dieser Seite wird Adobe Flash benötigt. Hier erhalten Sie die neueste Version.

Wyróżnienia i nagrody

Grupa Tintschl została wyróżniona w roku 2010 jako najlepszy dostawca usług dla AREVA (Top AREVA Lieferant 2010). Wyróżnienie to podkreśla zasługi w sukcesach firmy AREVA oceniane według 25 kryteriów. Nejważniejsze z nich to jakość, konkurencyjność i innowacyjność przyczyniające się do trwałego rozwoju firmy.

Tintschl w Polsce

Poszukiwanie pracy

Czekamy na twoją aplikację na konkretne stanowisko lub na zgłoszenie z własnej inicjatywy:

Pisząc list motywacyjny i CV proszę zwrócić uwagę na informacje, które są dla nas najważniejsze:
 

 • ukończone szkoły (również, jeśli Pan/Pani planuje dalszą naukę lub jest w trakcie nauki proszę to napisać + data planowanego ukończenia)
 • wszelkie kursy dające uprawnienia, potwierdzające umiejętności, można załączyć zeskanowane kopie (nie więcej niż 10 MB)
 • przebieg doświadczenia zawodowego (również: praktyki zawodowe, wolontariat, staże, praca za granicą itp. - liczą się umiejętności) z uwzględnieniem zakresu obowiązków (2-3 najważniejsze czynności) oraz okresu pracy (miesiąc, rok)
 • preferowane stanowiska: czynności i zawody, które Pan/Pani potrafi, może i chce wykonywać, im więcej rzeczy Pan/Pani napisze, które faktycznie potraficie robić tym lepiej
 • znajomość języków obcych, w jakim zakresie w skali od 1-10
 • proszę nie zapomnieć podać aktualnego numeru telefonu do siebie i kontaktowego adresu e-mail!

 

Etapy rekrutacji: 


 • z wybranymi kandydatami przeprowadzana jest rozmowa telefoniczna podczas której weryfikowane jest CV oraz sprawdzane są kompetencje językowe
 • w przypadku zainteresowania kandydatem Tintschl Polska prosi kandydata o uzupełnienie dokumentów rekturacyjnych, to jest o dosłanie skanów: dyplomu, świadectw pracy, zaświadczeń z odbytych ważniejszych dla danego stanowiska szkoleń, certyfikatów językowych, listów referencyjnych itp.
 • wybrane CV są przesyłane do Niemiec
 • rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w języku obcym w Polsce, w siedzibie Tintschl Polska – Świętochłowice, ul Sportowa 27 ew. podpisanie umowy o pracę
 • rozmowa u pracodawcy docelowego w Niemczech - podpisanie umowy o pracę

Zapraszamy do współpracy i życzymy powodzenia!