Für die vollständige Anzeige dieser Seite wird Adobe Flash benötigt. Hier erhalten Sie die neueste Version.

Wyróżnienia i nagrody

Grupa Tintschl została wyróżniona w roku 2010 jako najlepszy dostawca usług dla AREVA (Top AREVA Lieferant 2010). Wyróżnienie to podkreśla zasługi w sukcesach firmy AREVA oceniane według 25 kryteriów. Nejważniejsze z nich to jakość, konkurencyjność i innowacyjność przyczyniające się do trwałego rozwoju firmy.

Tintschl w Polsce

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa jest elastyczną formą zatrudnienia, której jednym z celów jest przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie nowych miejsc pracy. Jest również sposobem na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Pracownik czasowy ma szansę zatrudnienia na stałe w firmie, w której świadczy pracę tymczasową i nie są to wcale rzadkie przypadki.

Taka forma zatrudniania najczęściej jest stosowana w okresie urlopów, na zastępstwo etatowego pracownika - np. na czas urlopu macierzyńskiego, w sytuacji niespodziewanego wzrostu produkcji, ilości zamówień lub w branżach, gdzie praca ma charakter sezonowy. Dla wielu osób - szczególnie młodych ludzi, dopiero wchodzących na rynek pracy - takie zatrudnienie jest szansą nie tylko na chwilowe znalezienie pracy, ale często również na stałe zatrudnienie w firmie.
 
Po zatrudnieniu pracownika czasowego delegujemy go do firmy - Klienta, gdzie będzie miało miejsce rzeczywiste świadczenie pracy. Najczęstsze formy zawierania umowy o pracę to :

  • umowa o pracę
  • umowa na czas wykonywania określonej pracy
  • umowa cywilno - prawna, np. - umowa - zlecenie, umowa o dzieło.
Umowy te mogą być przedłużane kilkakrotnie, jednak pracownik czasowy nie może pracować dla jednej firmy dłużej niż 18 miesięcy w ciągu 3 lat (z wyjątkiem zastępstw osób przebywających na urlopie wychowawczym; wtedy okres świadczenia pracy dla organizacji może wynosić 3 lata). Umowa może zostać rozwiązana przed terminem jej wygaśnięcia bez podania przyczyny a okres wypowiedzenia trwa jedynie trzy dni. Wynagrodzenie pracownika czasowego nie może być niższe niż osoby pracującej na tym stanowisku na stałe w firmie. Dodatkowo opłacane jest ubezpieczenie emerytalne, chorobowe i wypadkowe. Czas pracy tymczasowej zostaje wliczony do okresu zatrudnienia, jeśli ta praca stanowi jedyne źródło utrzymania osoby. Forma pracy tymczasowej  stała się popularna, ponieważ pozwala na zdobycie doświadczenia i zwiększa szanse pracownika czasowego na pozostanie w firmie na stałe.